C.A.G tilldelas ramavtal med FMV avseende Registrering och Registervård

Pressmeddelande, 2018-12-20

Ramavtalet omfattar registrering av information om den materiel som FMV och Försvarsmakten anskaffar samt förvaltning av stödsystem. Förståelse för och kännedom om Försvarsmaktens och FMV:s system och systemlivscykelfaser är en förutsättning för att kunna utföra de uppgifter som förekommer i ramavtalet Registrering och Registervård.

FMV uppskattar den totala omsättningen inom ramavtalet till ca 8 miljoner SEK per år och avtalet omfattar 3 år med option på ytterligare 4 år. Två leverantörer har tilldelats ramavtalet och avrop sker genom rangordning där C.A.G är nummer ett under hela ramavtalets livslängd.

Avtalet börjar gälla 2019-01-01.

Magnus Söderström, VD C.A.G Novus Consulting och ramavtalsansvarig kommenterar: ”Vi är mycket nöjda med att kunna fortsätta växa inom försvarsområdet. Detta ger oss möjlighet att bredda vår affär och ta nya marknadsandelar inom kundsegmentet.”

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Söderström, VD, CAG Novus Consulting AB

Telefon: +46 70 668 33 38

E-mail: magnus.soderstrom@cag.se

Om C.A.G.

C.A.G är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar C.A.G för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos C.A.G finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. C.A.G har cirka 330 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. C.A.G är noterat på Nasdaq First North Premier sedan december 2018.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group