CAG förvärvar Etendo

Pressmeddelande, 2023-05-30

CAG fövärvar Etendo som utvecklar e-handelslösningar på plattformarna Adobe Magneto och WordPress. Bolaget har säte i Norrköping och omsatte 8,2 MSEK år 2022 med god lönsamhet. Huvuddelen av kunderna återfinns i Norrköpingsregionen och inkluderar bland andra Pantamera, Packoplock, Weibulls, Linköping City Airport, Propia och Arbetets Museum.Etendo kommer att ingå i CAG Ateles, CAG-koncernens e-handelsbolag med huvudkontor i Linköping. CAG Ateles är experter på e-handelslösningar och utvecklar framtidens digitala handel inom B2B och B2C med hjälp av Adobe Magneto och Pimcore. CAG Ateles har kontor i Linköping, Stockholm, Borås och Oslo. Kunder till CAG Ateles är bland andra Boots Apotek och Maxbo i Norge samt Delicard, Berling Media, Dogman och Gant i Sverige.Förvärvet betalas kontant och tillträde sker per 1 juni. Erlagd likvid motsvarar en EV/EBIT-multipel om 5,7.

”Jag är verkligen glad att kunna välkomna Etendos medarbetare och kunder till CAG Ateles, säger Tobias Lindström, VD på CAG Ateles. Genom förvärvet stärker vi vår organisation med viktiga nyckelkompetenser på både kund- och tekniksidan och adderar en fin kundbas som Etendo byggt upp under åren”.

”Vi på Etendo ser verkligen fram emot att få verka inom CAG och CAG Ateles, säger Jenny Ohlin Olausson, VD på Etendo. I och med samgåendet kan vi erbjuda Etendos nuvarande kunder och CAG Ateles kundbas en djupare och bredare tjänsteportfölj och stärka vår närvaro på marknaden inom ramen för ett företag som delar våra värderingar och kultur, avslutar hon”.

”CAG har ambitionen att ständigt utvecklas och växa både organiskt och via förvärv. Jag är glad att kunna komplettera CAG Ateles fina verksamhet med förvärvet av Etendo, som ett led i vår satsning på lösningar i framkant inom e-handel, säger Åsa Landén Ericsson, VD på CAG Group.”

För ytterligare information, kontakta:        

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90,

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Denna information är sådan information som CAG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj kl. 18.00 (CET).

We accelerate digital innovation for people.
Leading technology. Lasting impact.

CAG är ett IT-konsultbolag specialiserat inom Technology Management, Systemutveckling, Cyber Security, Drift & Förvaltning samt Utbildning. Vi skapar långsiktig samhällsnytta med hjälp av den vassaste kompetensen och den modernaste tekniken. Våra kunder återfinns inom Försvar, Bank & Finans, Industri & Infrastruktur, Handel & Tjänster samt Hälsa & Vård. CAG erbjuder omfattande strategi-och implementationskompetens och hjälper våra kunder att lyckas i små som stora projekt. Vi är cirka 450 medarbetare i självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2018.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group