CAG har tecknat ramavtal med FMV genom NESP

Pressmeddelande, 2020-11-06

CAG Group AB (publ) har genom sitt helägda dotterbolag CAG Novus Consulting AB tecknat ett viktigt ramavtal med Försvarets materielverk (FMV) med Network Enabling System Partner AB (NESP) som huvudleverantör. CAG Novus Consulting AB är tillsammans med två andra partnerföretag delägare i NESP vilket ger CAG en bra position att nyttja ramavtalet. I hård konkurrens lyckades NESP, tack vare sin tillgång till ett kvalificerat och mycket kompetent nätverk av underleverantörer, få tilldelning i ramavtalsupphandlingen jämsides med nio andra aktörer. Ramavtalet omfattar Integrated Logistic Support-tjänster (ILS) och bedöms i sin helhet omsätta ca 125 MSEK/år och löper på 2 år med option på förlängning ytterligare 5 år. Ramavtalet kan användas av både FMV och Försvarsmakten.

– Nu ser NESP fram emot att i fortsatt nära samarbete med vår kund och våra underleverantörer få möjlighet att leverera ILS-tjänster till alla de viktiga projekt som pågår i arbetet med att bygga ett starkt försvar för Sverige, säger Anette Östelius, VD på NESP.

– Det är mycket glädjande att vi kunnat teckna ett så viktigt ramavtal med CAG:s två största kunder. Vi kan nu bredda vår affär och med ILS-tjänster bidra till att lämna Sverige i fred, säger Magnus Söderström, VD på CAG Novus Consulting.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB

, 070-208 64 90

Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-4638300

Email:

Om CAG.

CAG är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar CAG för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos CAG finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. CAG har cirka 330 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group