CAG tilldelas ramavtal Kammarkollegiet avseende Programvaror och tjänster – systemutveckling

Pressmeddelande, 2019-05-09

CAG Group AB (publ) har tilldelats ramavtal med Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet avseende Programvaror och tjänster – Systemutveckling.

Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning, exempelvis utveckling och förvaltning av kundanpassad programvara, app-utveckling, API-tjänster, PaaS och programvaror för systemutveckling. De konsulttjänster som omfattas av upphandlingen är sådana kompetenser som bemannar IT och IT-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling.

Statens inköpscentral uppskattar den totala omsättningen på kommande ramavtal till ca 400 miljoner SEK. CAG är en av sex leverantörer som tilldelats ramavtalet och avrop under ramavtalet sker genom förnyad konkurrensutsättning.

Avtalet börjar gälla 2019-05-08, gäller i 2 år och kan förlängas av Kammarkollegiet i ytterligare 2 år.

Nicolas Länninge VD CAG Contactor och ramavtalsansvarig kommenterar: ”CAG har mångårig erfarenhet av att arbeta med kunder inom offentlig sektor. Det nya avtalet med Kammarkollegiet ger oss en utmärkt bas för att kunna leverera moderna programvarulösningar, drift- och molntjänster samt högkvalitativa konsulttjänster i teknikens framkant.”

Mer information kring Kammarkollegiet avseende Programvaror och tjänster finner ni här:

https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/Programvaror-och-tjanster/systemutveckling/


För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson

VD CAG Group AB

Asa.landencag.se

070-208 64 90


Kontaktuppgifter Erik Penser Bank, Certified Adviser:

Tel: 08-4638300

Email: certifiedadviser@penser.se


Om CAG.

CAG är ett konsultbolag verksamt inom IT-management, systemutveckling, drift & förvaltning och utbildning, med fokus mot Bank & Finans, Hälsa, Vård & Omsorg samt Försvar. Med passion för utveckling arbetar CAG för att skapa långsiktigt värde för sina kunder och för att varje medarbetare ska trivas och växa i sin roll. Hos CAG finns såväl omfattande strategi- som implementationskompetens och Bolaget kan därför hjälpa sina kunder med små som stora projekt – allt från isolerade insatser till att ta helhetsansvar. CAG har cirka 330 anställda, fördelade på självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier sedan december 2018. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group