CAG utsett till Sveriges tredje bästa arbetsplats av Great Place to Work

Pressmeddelande, 2023-03-24

CAG utses till Sveriges tredje bästa arbetsplats av organisationen Great Place to Work. Det innebär att CAG klättrar en placering från 2022 års fjärdeplats till pallplats och tar hem bronset i kategorin Stora Bolag.

Great Place to Work utvärderar årligen arbetsplatskulturen för 19,8 miljoner medarbetare i över 100 länder. Till grund för kartläggningen ligger mer än 30 års forskning inom vad som utmärker en arbetsplats där medarbetarna trivs och känner tillit, engagemang och stolthet.

– Jag är oerhört stolt över att vi når tredjeplatsen i årets undersökning. Att våra egna medarbetare ser CAG som en riktigt bra arbetsplats är det vi strävar efter att uppnå varje dag vi går till jobbet så jag är både glad och stolt i dag. Men det är inte så att vi slår oss till ro och är nöjda nu utan vi fortsätter självklart att förbättra och utveckla vår verksamhet. Jag vill också gärna lyfta fram hur stolta vi är över att våra medar­betare verkligen gör skillnad och jobbar med samhällsviktiga projekt som bidrar till ett enklare, säkrare och bättre liv, säger Åsa Landén Ericsson, VD för CAG.

– Efter en noggrann granskning av CAG:s resultat i vår undersökning och deras initiativ för att skapa en riktigt bra arbetsplatskultur för alla sina medarbetare, kan vi utse CAG till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser 2023. CAG är en förebild när det kommer till sättet att arbeta med tillit, stolthet och gemenskap och vi hoppas att fler ska bli inspirerade att ta efter,

säger Maria Grudén, VD Great Place to Work.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90,

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars kl. 08:30 (CET).Besök www.cag.se för mer information.

We accelerate digital innovation for people.
Leading technology. Lasting impact.

CAG är ett IT-konsultbolag specialiserat inom Technology Management, Systemutveckling, Cyber Security, Drift & Förvaltning samt Utbildning. Vi skapar långsiktig samhällsnytta med hjälp av den vassaste kompetensen och den modernaste tekniken. Våra kunder återfinns inom Försvar, Bank & Finans, Industri & Infrastruktur, Handel & Tjänster samt Hälsa & Vård. CAG erbjuder omfattande strategi- och implementationskompetens och hjälper våra kunder att lyckas i små som stora projekt. Vi är cirka 450 medarbetare i självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2018.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group