CAG publicerar Årsredovisning 2023

Pressmeddelande, 2024-03-27

CAG Group AB’s (publ) Årsredovisning och lagstadgade Hållbarhetsrapport för 2023 har idag publicerats på bolagets webbplats, www.cag.se, där den finns tillgänglig för nedladdning, samt bifogas i detta pressutskick.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90, Asa.landencag.se

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank.

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars kl. 09:30 (CET).

Besök www.cag.se för mer information.

We accelerate digital innovation for people.
Leading technology. Lasting impact.

CAG är ett IT-konsultbolag specialiserat inom Technology Management, Systemutveckling, Cyber Security, Drift & Förvaltning samt Utbildning. Vi skapar långsiktig samhällsnytta med hjälp av den vassaste kompetensen och den modernaste tekniken. Våra kunder återfinns inom Försvar, Bank & Finans, Industri & Infrastruktur, Handel & Tjänster samt Hälsa & Vård. CAG erbjuder omfattande strategi- och implementationskompetens och hjälper våra kunder att lyckas i små som stora projekt. Vi är cirka 450 medarbetare i självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2018. Bolagets Certified Advisor och likviditetsgarant är Carnegie Investment Bank.

Kontakta oss

Åsa Landén Ericsson

VD och koncernchef

CAG Group